Normální přihlášení

Pokud máte své jméno a heslo, pak je třeba použít základní odkaz Přihlášení Administrátora . Tento odkaz https://tech.orgsu.org/Web/Home/Login?lang=cs si také můžete uložit a volat jej přímo z prohlížeče, nezávisle na home page orgsu.org.

UPOZORNĚNÍ: Login do administrace ORGSU je jiný, než je login atleta z vaší databáze uživatelů. Pokud si zřídíte učet jako atlet ve své databázi, pak musíte k loginu použít tlačítko Login na svém vlastním webu, kde bude nahraný aplet Login Atleta.

Zřízení účtu nového člena týmu firmy

Pokud jste osoba, která má nově pracovat v již existující firmě, která již má svůj aktivovaný ORGSU profil, pak je třeba volit tlačítko „Nový člen týmu„. Budete provedeni průvodcem vzniku vašeho personálního účtu a tím to pro vás aktuálně skončí. Hlavně získáte své systémové ID a heslo. Poté se můžete odhlásit a sdělit hlavnímu administrátorovi firmy vaše ID (nebo e-mail který jste pro registraci použili).

Administrátor firmy (v roli super user nebo ředitel) musí otevřít ORGSU menu Firma – Spolupracovníci, použít zelené + v tabulce a přidat vás do tabulky do jedné či více uživatelských rolí. Poté musí nastavení stránky uložit.

Systém vám pošle e-mail s informací, že vám byla přidána role ve firmě xyz. To je signál, že se již můžete normálně přihlásit loginem (viz výše) a poté si v hlavním nastavení zvolit firmu a roli.

První login může vyžadovat kliknout vpravo nahoře na ikonu vašeho jména a fotky, aby se vám nabídka otevřela. Další login již proběhne hladce, systém si vás bude pamatovat. Jak z uvedeného vyplývá, ORGSU vám dovoluje mít jeden fyzický učet a operovat v někoilika firmách a v různých rolích.

Registrace nové firmy

Tlačítka „Registrace nové firmy“ v jedné ze 4 dostupných profilech způsobí a) zřízení účtu fyzické osoby tak jak bylo uvedeno v minulém odstavci. tím to ovšem neskončí a b) budete přímo provedeni zřízením učtu pro firmu, ke které budete mít Super User práva. V posledním kroku průvodce bude třeba zaškrtnout souhlas s obchodními podnmínkami. Pokud registrujete profil pořadatele závodu nebo časomíry, pak vás uvnitř administrace bude očekávat hlavní menu s položkami „FIRMA“, „EVENT“ a „ATLETI“:

 

Registrace obchodního agenta

Pokud se chcete zaregistrovat jako obchodní agent ORGSU, pak je třeba volit tlačítko „Nový Obchodní Agent„. Použijte zde prosím jiný e-mail než který jste mohli již dříve použít pro registraci pracovníka = administrátora. Agent nemůže být z principu věci přidaný do žádné firmy. Agent působí nezávisle a systém nedovolí multiplicitní použití stejného e-mailu (user name).

Přihlášení na zkoušku

Pokud si chcete vše vyzkouše nanečisto, pak klikněte na tlačítko přihlášení administrátora s user name CZ.login@orgsu.org a heslem Test123 (musí tam být velké T). V této testovací firmě je několik založených eventů a změřených závodů. Prosíme – nic tam moc neměňte a nemažte, at ji máte všichni k náhledu.

Potřebujete poradit? Napište nám.