Invite your partnersJak je zmíněno v konceptu ORGSU, systém je primárně navržen jako Business to Business (B2B) prostředí, jehož výhody lze shledat až poté, kdy bude v systému registrováno více subjektů, které spolupracují s jednou nebo více sportovními událostmi, akcemi. Spolupráce se příznivě projeví na rozsahu a kvalitě služeb pro závodníky a diváky, společně tak dokážeme získat více spokojenějších klientů, tedy větší množství těch, kteří budou ochotni zaplatit více za vaše zboží a služby, typicky za startovné. To se na konci dne projeví v absolutním množství finančních příjmů všech zúčastněných subjektů.

Pokud jste firma, která například pořádá sérii závodů, tak máte možnost požádat pořadatele dílčích závodů z Vaší série, aby se registrovali v ORGSU, protože poté budete mít možnost s těmito pořadateli uzavřít dohody o spolupráci na jejich závodu: systém vás navede na dohodu o tom, zda na vašem webu budou funkční například přihlášky na tento závod (včetně platby startovného), nebo zda na vašem webu budou například povoleny on-line výsledky. Je toho více, ale pro ilustraci to snad takhle stačí. Vedle toho vám ORGSU nabídne mechanismus pro dělbu finančních příjmů, které ve vztahu k závodu obvykle připadají v úvahu, například startovné, nebo třeba prodávané zboží v E-shopu. Pokud se s pořadatelem na % nebo i na absolutních částkách díky ORGSU domluvíte, tak máte obě strany motivaci investovat do spolupráce: do propagace, přípravy atd. s cílem nejen uspořádat pěknou akci, ale i vydělat peníze.

Pokud jste  firma, která se zabývá sportovní medializací, pak máte zřejmě zájem na tom, aby na vašich webových stránkách byly aktuální informace jak o připravovaných akcích/závodech, tak přihlášky, on-line výsledky závodů i sérií. Je tedy zřejmé, že je vaším obchodním zájmem pozvat do prostředí ORGSU pořadatele sérií a pořadatele závodů a navázat s nimi obchodní partnerství tak, jak je uvedeno výše.

Pozvánkou se rozumí jakákoli forma sdělení informace k čemu je ORGSU dobré, že dokáže nejen například evidovat parametry závodu a zajistí každému právě jeho databázi závodníků a dalších uživatelů, ale podpoří vaši možnou spolupráci včetně obchodní (finanční) dohody až do fáze vyúčtování, vypořádání závazků s ohledem na každý závod.

Vedle toho systém nabízí možnost dohody mezi vámi a vašimi partnery i mimo konkrétní závody a to různě pro jednotlivé typy zboží a služeb.

Pokud pro pozvánku vašeho partnera využijete některého z obchodních agentů, tak se o nic dalšího nemusíte starat, stačí napsat nebo zatelefonovat agentovi detaily firmy, kterou potřebujete do ORGSU pozvat a ten by se měl o zisk nové firmy do prostředí ORGSU postarat sám.

Pokud se domníváte, že váš partner (nebo série partnerů) agenta nepotřebuje, tak prosím doporučte správné osobě přímo v dané firmě, aby se na www.orgsu.org stránkách registroval v jednom z nabízených profilů (pořadatel závodu, série závodů, mediální nebo výsledková firma). Až bude jeho registrace provedena, tak vám váš partner může sdělit název firmy, který do systému zaregistroval (nebo i další detailní údaje). V té situaci máte téměř vyhráno, protože systém vám nabízí službu „Přehled obchodních dohod a otevřít novou dohodu“. Tam tedy můžete zadat název firmy vašeho partnera (nebo i další detaily), systém firmu dohledá přesně a tím může dojít k zahájení vaší spolupráce.

Návod pro vznik obchodního partnerství k závodu nebo mimo konkrétní závod je uveden v manuálu jednotlivých firemních profilů, které jsou dostupné po registraci se do systému.

Využitím služeb ORGSU prudce stoupne rozsah a kvalita služeb pro diváky i účastníky vašich akcí. Je třeba tento fakt uchopit, tuto skutečnost vhodně komunikovat a obhájit tak vyšší cenu za vyšší rozsah i kvalitu (nejen informačních) služeb.