digital marketing

Nejen termínové listiny, ale hlavně přihlášky na závody, on-line výsledky, e-shop a dlouhodobé obchodní partnerství s pořadateli sérií a s pořadateli jednotlivých závodů všech sportů. To vás čeká a nemine, stanete-li se naším zákazníkem.

Zabýváte se na svých webových stránkách sportovní tématikou a sportovním zpravodajstvím? Máte velkou řadu spolupracujících pořadatelů závodů či sérií závodů, kterým propagujete jejich eventy na vašich internetových stránkách?

ORGSU je informační systém, který podporuje spolupráci všech subjektů, zabývajících se pořádáním sportovních podniků a nabízí uplatnění před, v průběhu i po závodech. Zahrnuje mimo jiné nástroje, jejichž prostřednictvím můžete posunout spolupráci s vašimi partnery na úroveň obchodního partnerství. A vůbec nezáleží na tom, jestli je akce malá, velká, profesionální, amatérská, charitativní, školní, jednodenní či vícedenní. ORGSU se prosadí všude tam, kde se měří jednotlivcům čas.ORGSU vám nabízí možnost, jak zlepšit informační hodnotu vašich webových stránek, tak, aby dobře naplňovaly potřeby čtenářů, účastníků závodů a vyhlášených či pořádaných sérií závodů, o kterých píšete a jak na nich zobrazovat stále aktuální informace o podnicích vašich spolupracujících pořadatelů. Zejména pak informace o jednotlivých závodech, startovní listiny, výsledky závodů a výsledky sérií, loga sponzorů, ceníky startovného. S ORGSU budou atleti z vaší databáze mít možnost přihlašovat se na závody zobrazené v termínové listině přímo z vašich stránek.

Prostřednictvím jiných systémových nástrojů můžete posunout spolupráci s pořadateli závodů a sérií závodů na úroveň obchodní (partnerské) dohody. Například pomoc pořadatelům závodů propagací na vašem webu může být předem definována podílem na startovném, které se z daného závodu získává. Jinou procentuální dohodu můžete uzavřít s pořadatelem závodu nad dary, které se na akci vyberou dík bannerům, které budou umístěny jak na webu pořadatele nebo přímo na vašem zpravodajském portále. 

Pokud si připojíte služby ORGSU k vašemu webu, vašim čtenářům se budou jevit jako jeho integrální součást.  Zajistíte si tím, že všechny služby a specifické informace budou dostupné přímo u vás a vaši čtenáři tak nebudou přesměrovávání na žádný jiný server.

Implementovaný eshop vám dá možnost prodávat přímo z vašeho webu startovné na závody vašich partnerů a nabízet služby nebo zboží jak vaše, tak vašich obchodních partnerů.

Společně tak s vašimi obchodními partnery budete mít na vašich webových stránkách aktuální data a udržíte na nich návštěvníky. Stanete se vlastníkem databáze závodníků, s evidencí aktivit těchto závodníků, čehož můžete jakkoli dále využít. Zajistíte si přitom předem dohodnuté finanční podíly z prodeje startovného, zboží nebo jiných služeb.

S ORGSU máte:

  • pracovní stránku v systému ORGSU se všemi službami, které jsou pro Vás jako firmu zabývající-se digitálním marketingem dostupné
  • správu uživatelských účtů návštěvníků vašich webových stránek, vyhledávání a odstraňování duplicitních či chybných záznamů
  • seznam závodů a pořadatelů, které jsou systémem ORGSU podporovány a kteří s Vámi budou mít obchodní dohodu. Tato služba zajišťuje na vašem webu stále aktuální termínovou listinu závodů, pořádaných vašimi ORGSU partnery.
  • přihlášení (registraci) k závodům, ke kterým jste získali od jejich pořadatelů souhlas
  • možnost elektronické dohody s pořadateli závodů o dělbě všech typů finančních příjmů, které dané závody generují (např. dary, startovné, zboží, …)
  • možnost pozvat ke spolupráci a obchodnímu partnerství pořadatele závodů, resp. pořadatele sérií závodů libovolných typů sportů, všech těch, kde se měří čas
  • dostupnost výsledků závodů (včetně on-line výsledků v reálném čase i s mezičasy) a průběžných výsledků sérií závodů. Tyto výsledky můžete po dohodě s pořadatelem prezentovat na vašich webových stránkách v podobě malých živých zobrazovacích oken.
  • e-shop, kterým můžete prodávat služby nebo zboží vašim návštěvníkům
  • systém bodování aktivity návštěvníků vašich webových stránek. Tato proměnná lze využít pro různé soutěže, benefity atp.

Profil firmy Digitální Marketing se jeví jako vhodný nejen pro mediální firmy, které působí na internetu, ale i pro obecní, regionální a krajskou samosprávu, pro potřeby odborů sportu, neziskové organizace propagující volnočasové aktivity a zdravý životní styl. Specifickou cílovou skupinou jsou národní sportovní svazy, federace, asociace. Ty mohou rovněž v této fázi vývoje systému použít profil „Digitální marketing“, který bude možné během několika měsíců rozšířit o specifické služby sportovní asociace.

Zaregistrovat se do systému ORGSU v profilu Digitální Marketing můžete zde.