country manager

Žijete v zahraničí? Ovládáte jazyk a máte dobré kontakty mezi pořadateli sportovních akcí? Vítáme všechny nové zájemce o členství v našem mezinárodním týmu!

Jste původní nebo stále aktivní sportovec, manažer, trenér nebo člověk dobře se orientující v oblasti sporu, který dobře zná některou zemi a ovládá její jazyk? Máte zájem pomáhat pořadatelům závodů jednotlivců na čas (běhy, MTB, cyklistické závody, běžky, triatlony, survivaly…)? Jste samostatný, zodpovědný člověk se silnou vnitřní motivací a schopností sebeřízení? Máte dostatečnou sebedůvěru, obchodní cit a dokážete vidět podnikatelské příležitosti?

Pohybujete-li se ve sportu a znáte pořadatele v dané zemi, tak se můžete ucházet o spolupráci s firmou ORGSU, která vyvinula informační systém, který podporuje spolupráci všech subjektů, zabývajících se pořádáním sportovních podniků

NÁPLŇ PRÁCE COUNTRY MANAGERA

  • zodpovědnost za rozvoj podnikatelských aktivit společnosti ORGSU na území dané země
  • jednání s pořadateli závodů, vyhlašovateli sérií, mediálními firmami, federacemi, firmami na měření výsledků a dalšími institucemi
  • komunikace s centrálou společnosti ORGSU v Česká republice pro země severní polokoule, JAR pro země jižní polokoule
  • zásadní podíl na budování dobré značky a postavení na trhu
  • řízení a podpora agenty v dané zemi nebo regionu

Systém ORGSU nabízí webovou pracovní stránku se všemi službami, které jsou pro uživatele dostupné. Vaší náplní bude mimo jiné podpora tohoto systému a práce v jeho částech.

  • převádění textů do jazyka dané země v ORGSU editoru textů
  • editace cen a dalších parametrů, které následně vstupují do dohody s klienty ORGSU v dané zemi. Country manager má od centrály ORGSU zadané cenové rozptyly, ve kterých se může s cenami licencí a měnou dané země pohybovat. County manager rozhoduje o nabídkových cenách licencí ORGSU v dané zemi.
  • zhotovení a správa seznamu klientů ORGSU, seznam webových stránek, stavy licencí a financí
  • zhotovení a správa seznamu podporovaných eventů a sérií
  • zhotovení a správa seznamu agentů, kteří působí v dané zemi nebo regionu

Country manager má přístup a absolutní práva k úpravě databázových položek ve virtuální databázi v dané zemi, tak aby v případě potřeby mohl „zasáhnout“ a pomoci pořadateli závodu provést potřebnou změnu nebo úpravu, která z nějakého důvodu nebyla možná. Maže záznamy, které obsahují vulgární, rasistické, teroristické, sexuální  či jinak nevhodné texty. Zakládá a spravuje bankovní učet v dané zemi, pokud je k tomu firmou vyzván. Odpovídá na dotazy a řeší situace, témata a spory v dané zemi.

OBCHODNÍ DOHODA

Country manger má dohodu s centrálou firmy ORGSU (Česká republika pro země severní polokoule, JAR pro země jižní polokoule). Country manger zastupuje firmu ORGSU v dané zemi. County manager je ohodnocen měsíčně paušálně a vedle toho se mu kalkulují bonusy podle toho jak je daná země obchodně úspěšná.

Pokud vás projekt ORGSU zaujal neváhejte poslat vaši nabídku nebo jen dotazy na