Nabídka spolupráce pro jednotlivce a firmy

Pojďte pomoci posílit služby webových stránek závodů, sponzorů závodů, sportovních klubů atp – aby účastníci pořádaných závodů a sérií závodů měli na těchto stránkách všechny služby. ORGSU je již 3. generací informačního systému pro podporu organizace sportovních soutěží, na základě našich znalostí a historických zkušeností z mnoha zemí světa.

Administrativní část ORGSU, do které se musí pořadatelé registrovat na www.orgsu.org, kromě veškeré správní agendy totiž generuje také HTML kódy, které lze do www stránek začlenit a pomocí CSS je přizpůsobit vzhledu originální stránky.Business Agent for Sport Event Organizer Support

Naši společní klienti jsou  jak firmy tak ale i jednotlivci, kteří pořádají závody a/nebo série závodů. Naši klienti jsou také obce, města, kraje či sportovní spolky, svazy/asociace, zvláště pak mediální firmy, které o sportu informují.

NAŠE NABÍDKA

Budete-li se podílet na rozšíření služeb systému ORGSU na webové stránky výše uvedených firem nebo institucí, tak budete mít po čas smluvených let nárok na odměnu, která se bude automaticky kalkulovat jako podíl z obchodního obratu (prodej služeb, zboží, startovného) taktových klientů.

V systému si můžete zvolit, zda chcete mít svůj profil veřejný (v tom případě se na vás mohou obracet pořadatelé závodů s prosbou o pomoc při implementaci služeb sytému, což vám zajistí následnou odměnu) či budete působit „v utajení“. Veřejně působící agenti jsou k nahlédnutí zde.

Kdo je vhodný AGENT?

Smyslem činnosti agenta je být nápomocen budoucím klientům informačního systému ORGSU tak, aby porozuměli jeho výhodám pro sebe, pro své obchodní partnery a pro závodníky. Cílem je pak získat tyto potenciální klienty, aby se zaregistrovali a aby začali služeb systému skutečně využívat.  

  • Využít vlastních existujících kontaktů firem, pro které již jistou dobu pracujete, dále pak pro nové firmy, kterým službu můžete nově nabídnout
  • Aktivně prohledávat sportovní prostředí, tipovat potenciální klienty pro systém ORGSU ze všemožných sportovních odvětví (nejen klasické sporty jako je běh, ale třeba i „moderní“ sporty typu „boj o přežití“).
  • Být nápomocen klientům při aktivaci účtu na ORGSU
  • Asistovat při vygenerování HTML kódů a jejich implementaci do www stránek.
    Proto je často webmaster právě tím nejlepším agentem, mající společný zájem.

Agent tak může být každý,

pro koho je výhodné aby se technologie ORGSU požívala. Mohou to bý sportovci, trenéři, webmasteři, výrobci triček, medailí, startovních čísel a podobně.

OBCHODNÍ DOHODA

Agent má dohodu s ORGSU s.r.o. v  České republice. Odměna agenta se automaticky vyhodnocuje z obchodních obratů klientů agenta přímo v systému. Působnost agenta není omezena, může působit ve všech zemích světa.

Zaregistrovat se v profilu „Agent ORGSU” můžete zde