novy clen

Nabídka spolupráce pro každého jednotlivce či firmu, kdo má věcný a/nebo jen obchodní zájem rozšířit soubor služeb webových stránek pořadatelů závodů a dalších organizací či firem.

Pojďte s námi posílit informační služby těchto firem a institucí tak, aby ještě lépe naplňovaly potřeby účastníků pořádaných závodů a sérií závodů. ORGSU je již 3. generací informačního systému pro podporu organizace sportovních soutěží, na základě našich znalostí a historických zkušeností z mnoha zemí světa.

Administrativní část ORGSU, do které se musí pořadatelé registrovat na www.orgsu.org, kromě veškeré správní agendy generuje také HTML kódy, které lze následně začlenit do www stránek a pomocí CSS je přizpůsobit vzhledu originální stránky.

Naši společní klienti jsou  jak firmy tak ale i jednotlivci, kteří pořádají závody a/nebo série závodů. Naši klienti jsou také obce, města, kraje či sportovní spolky, svazy/asociace, zvláště pak mediální firmy, které o sportu informují.

NAŠE NABÍDKA

Budete-li se podílet na rozšíření služeb systému ORGSU na webové stránky výše uvedených firem nebo institucí, tak budete mít po čas smluvených let nárok na odměnu, která se bude automaticky kalkulovat jako podíl z obchodního obratu (prodej služeb, zboží, startovného) taktových klientů.

V systému si můžete zvolit, zda chcete mít svůj profil veřejný (v tom případě se na vás mohou obracet pořadatelé závodů s prosbou o pomoc při implementaci služeb sytému, což vám zajistí následnou odměnu) či budete působit „v utajení“. Veřejně působící agenti jsou k nahlédnutí zde.

NÁPLŇ PRÁCE AGENTA / WEBMASTERA

Smyslem činnosti agenta je být nápomocen budoucím klientům informačního systému ORGSU tak, aby porozuměli jeho výhodám pro sebe, pro své obchodní partnery a pro závodníky. Cílem je pak získat tyto potenciální klienty, aby se zaregistrovali a aby začali služeb systému skutečně využívat.  

 • Využít vlastních existujících kontaktů firem, pro které již jistou dobu pracujete, dále pak pro nové firmy, kterým službu můžete nově nabídnout
 • Aktivně prohledávat sportovní prostředí, tipovat potenciální klienty pro systém ORGSU ze všemožných sportovních odvětví (nejen klasické sporty jako je běh, ale třeba i „moderní“ sporty typu „boj o přežití“).
 • Být nápomocen klientům při aktivaci účtu na ORGSU
 • Asistovat při vygenerování HTML kódů a jejich implementaci do www stránek.
  Proto je často webmaster právě tím nejlepším agentem, mající společný zájem.

Pro naplnění výše uvedených cílů má i agent k dispozici specializované služby, které m.j. evidují úspěchy agenta a podporují vyplácení odměny.

 • Metodika práce Agenta, návod a náměty, jak působit v terénu
 • Nabídkové dokumenty pro všechny potenciální klienty. Agent má možnost tento dokument si upravit pro jeho následné odeslání např. e-mailem. 
 • Typové smlouvy, které se uzavírají mezi ORGSU a klienty. Agent je má k náhledu.
 • Založení nové obchodní příležitosti a evidence těchto příležitostí. 
 • Náhled obchodních obratů klientů za určité období, náhled provizí za období, odhad provize za období budoucí.
 • Založení návrhu nové firmy, čehož může následně využít při „získání“ klienta. Agent může zastávat práci klienta v ORGSU tak dlouho, jak uzná za vhodné – aby klient měl co nejméně práce a aby lehce potvrdil dohodu o spolupráci a uhradil cenu licence.
 • Seznam klientů, kteří byli agentem získáni.
 • Evidence finančních toků a z nich plynoucích odměn.
 • Seznam velkých akcí, na které agent nestačí a vyžaduje podporu country managera nebo centrály ORGSU.
 • Evidence odeslaných peněz na učet agenta – výpis příkazů

OBCHODNÍ DOHODA

Agent má dohodu s centrálou firmy ORGSU s.r.o. v  České republice. Odměna agenta se automaticky vyhodnocuje z obchodních obratů klientů agenta přímo v systému. Působnost agenta není omezena, může působit ve všech zemích světa.

Zaregistrovat se v profilu „Agent ORGSU” můžete zde