mobilyChcete spolupracovat s pořadatelem závodů měsíce před akcí? Výsledky změříte svojí stávající a/nebo zabudovanou technologií chytrých telefonů. Jak pro stávající firmy, tak pro nové mladé časoměřičské týmy.

Ať jste zavedená firma, která měří výsledky sportovních soutěží dlouhé roky anebo máte jen jako student chuť pořadateli závodu přátelsky vypomoci s pořízením výsledků – jste tady správně.

S ORGSU získáte možnou alternativu jak změřit pořadateli výsledky dík Internetu a chytrým telefonům, resp. tabletům. V současné verzi nabízíme tyto aplikace pro operační systémy IOS a Android.

ORGSU pro Vás nabízí 2 varianty, jak spolupracovat s pořadatelem závodu, který využívá ORGSU:

 Kompletní on-line varianta

Tato varianta předpokládá, že se vaše společnost stala uživatelem ORGSU služeb a zakoupila si k tomu příslušnou licenci. V takovém případě je vám umožněna dlouhodobá spolupráce s pořadatelem závodu: Získáte přístup ke konfiguraci jeho akce, včetně všech potřebných služeb k tomu, abyste mohli provést vlastní měření: přiřazení startovních čísel závodníkům, které je možné rozdělit do několika startovních vln pro každý závod, určit všechny měřící body pro měření startů, cílů mezičasů všech disciplín, nazvat starty všech vln každého závodního dne atd.

Systém robustně podporuje prezentaci závodníků v den závodu, jak pohledem na celkovou tabulku přihlášených závodníků, tak detailním pohledem na každého jednoho závodníka, který může startovat ve více závodech během jednoho dne a má mnoho dalších obvyklých vychytávek pro operativní zvládnutí výsledkových dat v reálném čase, sic k tomu není primárně určený.

Pomocí mobilních aplikací se provádí start jednotlivých závodů, resp. vln závodů a následně se provádí měření časů závodníků v předdefinovaných místech.

V průběhu závodu lze sledovat on-line výsledky na těch webových stránkách, kde byl umístěn a pořadatelem závodu výsledkový aplet schválen. Současně je možno ručně editovat příchozí časy tak, aby se daly kdykoli tisknout výsledky včetně log partnerů pořadatele závodu. Systém podporuje varianty neoficiálních a oficiálních výsledků, které jsou následně dál určeny ke zpracování do pořadí průběžného pořadí série, pokud je tedy závod do některé ze sérií zařazen.

 Off-line varianta

Je využitelná ve chvíli, kdy nemáte licenci ORGSU, ale máte svoji vlastní, typicky chipovou časoměrnou technologii. V takovém případě si ze systému nahrajete přihlášené závodníky z ORGSU pomocí XML rozhraní před závodem, provede se prezentace, změří výsledky a data se poté zpět nahrají do databáze pořadatele.

Pokud chcete napojit vaši časoměrnou technologii přímo do ORGSU, systém je na to připraven. Taková spolupráce však vyžaduje speciální druh dohody, definovat obchodní a teritoriální podmínky spolupráce. Tím se zpět vracíme do on-line varianty, která je ve všech ohledech pro klienta – pořadatele závodu a pro jeho koncové klienty závodníky nejlepší.

Systém dává pořadateli závodu i vám návrh textace smlouvy jak pro on-line, tak pro off-line variantu, která přináší návrh rozsahu práv a povinností obou smluvních stran.

 ORGSU s.r.o. vlastní služby měření výsledků nenabízí.  Je jen na vás, jakou technologii pro daného klienta a typ sportu využijete, s ORGSU máte o jednu možnost volby navíc: technologii měření časů chytrými telefony. Na takový závod nemusíte vozit žádný těžký hardware, vyjma laptopu a mobilních zařízení, které má dnes každý stejně v kapse. Tato technologie je mimořádně výhodná pro plošně rozsáhlé akce, kde je instalace jiné technologie drahá a zbytečná.

Je zřejmé, že pořadatelé závodů nebudou mít čas ani ambici učit se nastavovat nutné parametry pro měření svých akcí sami, vždy bude mít prostor pro tento užitečný business. Naším cílem je podporovat pořádání eventů, resp. sportovních soutěží, což s sebou snad přinese i zvětšení tohoto trhu pro nás i pro vás.

To nechť je náš společný cíl:

podpořit účast lidí ve vytrvalostních soutěžích tak,
že jim poskytneme ty nejlepší informační služby.

 

Budete-li zaregistrovaní v ORGSU, budete mít dále možnost lehce si přidat profily služeb „Pořadatel Sportovních Akcí“, „Vyhlašovatel a Pořadatel Sérií“ anebo „Digitální Marketing“.

Zaregistrovat se do systému v profilu „Časomíra“ můžete zde.