poradatele serii

Vlastní databáze závodníků, on-line výsledky závodů a okamžitá aktualizace pořadí série jak v kategoriích, tak celkem pro muže a ženy. To je jen pár výhod nového B2B systému pro vás a pro podporu vašich webových stránek.

Vyhlašujete nebo přímo produkujete sérii závodů, kde se soutěží na čas? Sérii, která je složena z jednoho či více typů sportů?  Zde se dostáváte k nabídce, získat profesionální podporu produkce vaší série na té nejvyšší možné světové úrovni.

ORGSU je nový informační systém, který umožňuje spolupráci všech subjektů zabývajících se pořádáním sportovních akcí. Jedná se o novou generaci informačního systému vyvíjeného více než 25 let.

ORGSU Vám nabízí možnost, jak přímo pomocí vašich webových stránek vytvořit a publikovat hlavní parametry vaší série (nebo více sérií), jak navázat spolupráci s jednotlivými pořadateli závodů série a jak všechny potřebné informační služby závodníkům a divákům přímo na vašich stránkách nabídnout.

Lehce budete mít možnost určit, z jakých závodů bude série složená, kolik závodů musí každý závodník minimálně absolvovat, aby byl do série započítán a kolik nejlepších výkonů se mu bude do série započítávat. Vedle toho si budete moci specifikovat věkové kategorie pro ženy a muže, které mají být v sérii průběžně vyhodnocovány. Závodník za každé umístnění v započítávaných závodech získá jak body do celkového pořadí, tak do pořadí v  zadaných věkových kategoriích. Bodové tabulky pro celkové pořadí a pro bodování kategorií si připravíte předem. Věkové kategorie nutně nemusejí 100% odpovídat tomu, jak závody jednotliví pořadatelé vyhlásili.

Na webových stránkách vaší série přitom budou funkční i všechny dílčí služby pro jednotlivé závody: od přihlášek a plateb startovného na jednotlivé závody, přes náhledy startovních listin až po on-line výsledky, resp. oficiální výsledky jednotlivých závodů. Všechny tyto informační služby budete mít s ORGSU k dispozici – jen Vám je musí pořadatel daného závodu v elektronické dohodě povolit. Pokud jste nejen pořadatel série, ale zároveň pořadatel některého z jejích závodů, pak máte situaci o něco jednodušší, protože se „pouze“ v systému přepnete do jiného firemního profilu a zadáte si tuto „dohodu“ sami se sebou. Systém Vám tak vypočítá váš vlastní „chozrasčot“, kolik vám vydělává série a kolik ten který závod.

Vedle výše uvedených služeb automaticky získáte databázi atletů, kteří se přihlašují k závodům přes vaše webové stránky, systém pro Vás bude sledovat jejich aktivity – čehož můžete následně marketingově využívat. Veškerá data budou smluvně vaše, ORGSU s nimi nemá právo ani ambici jakkoli nakládat.

Celý systém je koncipován tak, aby maximálně podpořil obchodní spolupráci. S vašimi pořadateli závodů si můžete domluvit, a díky ORGSU uzavřít, obchodní dohody, které určují kolik peněz z prodeje toho kterého zboží nebo služby (včetně startovného) komu náleží.

Například, vy jako pořadatel série poskytujete pořadatelům závodů účinnou pomoc propagací, reklamou, akcemi. Tuto pomoc je možné ocenit procentuálním podílem na startovném z takových závodů. Systém pak tato čísla v praxi ohlídá, abyste svého finančního podílu zaručeně dosáhli. S vašimi partnery, typicky s pořadateli závodů, se můžete dohodnout na různé procentuální účasti (nebo na fixních částkách) ve všech obvyklých typech finančních příjmů i nad rámec startovného. Jedná se o příjmy z prodeje zboží, ze získaných darů a dalších služeb. Ve sportovním světě je ORGSU prvním B2B systémem bez hranic a bez jazykových a jiných bariér.

Pokud si připojíte služby ORGSU k vašemu webu, tak se budou čtenářům vašich stránek jevit, jako by byly přímo jeho součástí.  Naším cílem je podpořit vaši pozici jako pořadatele série, udržet vaše návštěvníky, klienty na vašich webových stránkách.

Těch bude o to více, čím více budete integrovat závodů. V mnoha případech jednotliví pořadatelé nemají ambici, nebo nemají své weby připravené k tomu, aby sami otevírali on-line registrace a aby přijímali platby za startovné. V tom případě s výhodou můžete využít ORGSU, které je na tuto situaci 100% připraveno, pomůže vám postavit se do čela a stát se leaderem celé rodiny vašich závodů. Tato výhoda se projeví zejména v případě nadnárodních a velkých sérií.

Pokud zatím váháte, žádnou sérii neprodukujte nebo vlastní webové stránky nemáte, ORGSU Vám poskytne nový předdefinovaný web se všemi výše vyjmenovanými službami, který si následně můžete upravit podle svého.

Moc si vážíme vašeho zájmu a věříme, že společně můžeme poskytovat ty nejlepší infomační služby závodníkům, jejich podporovatelům a divákům. Přispějeme tak k šíření dobrého jména a k růstu závodů, které integrujete a které spolupořádáte. Závody jsou tou nejlepší motivací, aby lidé, zvláště pak mladí lidé, pravidelně sportovali a aby tak snáze čelili nástrahám „moderní“ společnosti.

Naším společným posláním je vylepšovat akce, které každého motivují k dlouhodobému pravidelnému pohybu, ke sporování. Tyto akce ukazují alternativu pohodlnému konzumnímu životu a nejúčinněji tak zvyšují počty lidí, kteří se aerobními sporty zabývají. Lidé jsou nejen soutěživí ale rozumí tomu, že pravidelný pohyb potřebují tím více, čím více jsou obklopení pohodlím a „blahobytem“. Moudří a bystří lidé ví, že potom jsou více zdraví a ve své práci či ve škole výkonní, nejsou obézní a do schodů dýchaviční, neobtěžují své okolí cigaretovým pachem, dobře spí a mají veselou mysl. Takoví lidé dávají svým chováním, svými postoji a svým sportováním svému okolí ten nejlepší příklad. Takoví lidé vedou ke sportu své děti a celé své okolí.

Vy, v roli pořadatele série závodů, jste na vrcholu celé motivační pyramidy, vy svojí energií a entuziasmem dáváte filosofii zdravého životního stylu reálný tvar. Měníte životy lidí a celých rodin, dáváte jim důvody k žití nových životních příběhů. Celá vyspělá společnost si musí lidí, jako jste vy, mimořádně a neobyčejně vážit. A na této vaší misi s vámi chceme dlouhodobě spolupracovat.

Zaregistrovat se do systému v profilu Vyhlašovatel a Pořadatel Sérií můžete zde.