Cena za měření závodů

Aby modul měření závodů pracoval, je třeba objednat měřící licenci. Ta zaručuje, že cena měření klesá s početem závodníků. Pokud ji objednanou nemáte, je jen možné zadat měřící body a namapovat je na disciplíny vašich závodů.  Objednávka měřící licence přidá funkce možnost přidat mezičasy a hlavně přijímat data z terénu, ať z chipů nebo z mobilních telefonů. Cena za změření závodu se kalkuluje zpětně po závodech. Systém vyhodnotí kolik závodníků získalo alespoň jeden technický čas (například cíl) a určí počet závodníků v každém závodu.

Cena měření klesá s početem závodníků

Cena měření klesá s početem závodníků.

Algoritmus výpočtu potom sleduje nákady, které jsou spojené s přenosem dat a s jejich dlouhodobým zpracováním. Jednotková cena tedy logicky klesá s počtem závodníků v závodě. V administraci máte tabulku, která informuje o aktuální ceně měření podle počtu přihlášených závodníků. Skutečná cena za měření zpětně posouzena ORGSU administrátorem a poté je vám cena fakturována.

Celková cena měření

Vynásobení jednotkové ceny a počtu závodníků získáváme cenu za měření bez DPH. Tabulka pak ukazuje příklad takového výpočtu pro různě velké závody. Pokles jednotkové ceny za měřící licenci vám umožňuje inzerovat cenu za měření například 7 Kč/závodníka a těchto 7 Kč vybírat navíc. Pro závod, na kterém bude 1000 závodníků tak vyberete 7000 Kč, cena licence bude však jen 2510 Kč. Rozdíl je váš, odráží vaše náklady na administraci a další organizační práci.

Cena služeb ORGSU

Ceny ostatních služeb systému jsou diskutovány zde a publikovány ke stažení v licenční politice.