Evidenční systém sportovních akcí

Evidenční systém sportovních akcí v ORGSU je základní modul celého systému, který vám vytváří a provozuje vaše databáze závodů. Je dobře prozumět tomu, že technologie ORGSU pracuje pro vás a data, která do administrace vložíte jsou data vaše. Nikdo, vyjma uživatelů, kterým dáte práva, se k databázi závodů nedostane. Evidují se zde všechny detaily, potřebné pro publikaci akcí do kalendáře závodů a pro prodej přihlášek a měření výsledků.

Evidenční systém sportovních akcí v administraci ORGSU

Všechny akce (eventy) tak, jak si je uložíte budete mít k dispozici pro publikaci prodeje přihlášek, zboží v e-shopu nebo dobře poslouží pro vytvoření kopie při zakládání dalšího ročníku.

Evidence závodů

Pro pořádek v terminologii: akcí(eventem) rozumíme událost, která může trvat jeden či více dní a může zastřešovat jeden ale obecně pak více závodů. Proto v ORGSU tyto dvě věci jasně odlišujeme.

Databáze závodů vzniká tak, že v administraci po registraci založíte event a do něho přidáte jeden či více závodů. Můžete si to naživo prohlédnout testovacím loginem do testovací firmy, jak je uvedeno na stránce přihlašování administrátra „Přihlášení na zkoušku“.

Každý závod eviduje důležité informace,které jsou potřebné jak pro publikaci závodu do kalendáře závodů, který může být z principu věci dvojí.

Vlastní kalendář závodů

Databáze závodů v ORGSU slouží mimo jiné pro publikaci kalendáře závdů a detailu závodu.

Bud máte svůj vlastní web a hezký kalendář – pak vám bude vyhovovat toto si ponechat a z vašeho kalendáře zavolat službu „aplet závodu“ až tehdy, když si návštěvník vašeho webu na vaši ikonu ve vašem kalendáři klikne. potom uvidí detail závodu například takto:

Tovární kalendář závodů

ORGSU nabízí možnost vygenerovat si službu kalendáře závodů bud pro jeden konkrétní event nebo obecně pro období od-do. ORGSU kalendář závodů je strohá tabulka nabušená aktivními prvky podle toho, jak si je v administraci nastavíte:

Kalendář závodů publikovaný přímo službou z ORGSU je aktivní tabulka eventů a jejich závodů.

Pro instalaci kalendáře na váš www postačují 2 řádky HTML kodu, který vám ORGSU v administraci nabídne. Tato služba je zcela ojedinělá a zajistí vám prudký nárůst návštěvnosti vašeho webu. S tím je pak spojen váš vyšší obchodní obrat a růst ceny vaší firmy.

Po registarci vaší firmy si vše můžete vyzkoušet i bez nakoupené licence v režimu „freee licence“.